Aktualności

logo stypendii pomostowych

04

05

2021

XX Edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Pismo oraz materiały informacyjne do XX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022 - PDF

Czytaj więcej...

plakat wojewodzkiego telefonu wsparcia dla seniorow

29

04

2021

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Czytaj więcej...

20

04

2021

Komunikat ARiMR

Szanowny Rolniku,   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:   Trwa kampania dopłat 2021 - wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.  Oznacza to, że nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane (białe koperty).   Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.  Wnioski o dopłaty można składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę).  

Czytaj więcej...

Komunikat

16

04

2021

Komunikat ul. Parkowa

Komunikat - PDF

Czytaj więcej...

16

04

2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:- kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz Uchwałą Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2021 rok.Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27.Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6.Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Ujazd  z dnia 31 marca 2021 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Czytaj więcej...

grafika konkursu biznes na plus

06

04

2021

START KONKURSU Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” to wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Organizatorzy proszą o zgłaszanie firm, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą. W dotychczasowych edycjach były w konkursie nagradzane podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.Kandydatów do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego można zgłaszać w pięciu kategoriach: 1. Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności, 2. Debiut Roku, 3. Lider Innowacji, 4. Eksportowy Produkt Roku, 5. Projekt Przyszłości. Udział w rywalizacji o nagrodę gospodarczą województwa jest bezpłatny.Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe, a także więcej szczegółowych informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://biznesnaplus.lodzkie.pl.

Czytaj więcej...

plakat z życzeniami świąt wielkanocnych od Wójta Gminy Ujazd i Przewodniczącego Rady Gminy

02

04

2021

WESOŁYCH ŚWIĄT

Kochani, w tych wyjątkowych, dziwnych czasach życzymy Wam Wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły ulgę, nadzieję oraz wzajemną życzliwości. Niech symbolika tych świąt da nam siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych radosnym, wiosennym nastrojem budzącego się życia pełnych miłości, rodzinnego ciepła oraz spokoju.

Czytaj więcej...

29

03

2021

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla przedsiębiorców „ Sposób na Sukces”

Informacje o konkursie 

Czytaj więcej...

Świetlica w Ojrzanowie

25

03

2021

Film promocyjny dla projektu ''Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów''

W związku z zakończeniem projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów gm. Ujazd udostępniamy film promocyjny zrealizowany w ramach projektu.

Czytaj więcej...

25

03

2021

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

 Informacja o Wynikach KonkursuNa Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe  W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów, na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe została wybrana Pani Renata ANDRZEJEWSKA - JÓŹWIK, zam. Tomaszów Mazowiecki.Uzasadnienie dokonanego wyboru:Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentowała swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe oraz właściwie przedstawiła swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.    Ujazd, dnia 22 marca 2021 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE w wersji PDF do pobrania

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter