Aktualności

ZUS informuje

06

08

2020

Bon turystyczny

Tomaszów Mazowiecki, 5 sierpnia 2020 r.   INFORMACJA PRASOWA     Bon Turystyczny, Dodatek Solidarnościowy – telefoniczny dyżur ekspertów ZUS   Wyjaśnienie wielu z Państwa wątpliwości dotyczących realizacji Bonu Turystycznego czy zasad przyznawania i wypłaty Dodatku Solidarnościowego wcale nie wymaga wizyty w placówce ZUS. Wystarczy kontakt telefoniczny. Specjalnie dla Państwa w najbliższy czwartek, 6 sierpnia br., w godzinach 9:00-13:00 uruchamiamy dyżur telefoniczny ekspertów pod specjalnym  numerem telefonu 44 726 37 22.         Marta Markun Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji   Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Czytaj więcej...

 „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

31

07

2020

Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” – cykl sierpniowych spotkań informacyjnych powiatach województwa łódzkiego.

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą, a Twoja firma potrzebuje wsparcia, a jeszcze nie wiesz jakie są możliwości i jak uzyskać pomoc? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Czytaj więcej...

24

07

2020

Szansa na nowy start

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże Kto może wziąć udział w projekcie?Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Jakie wsparcie oferuje projekt?Ścieżka „Przekwalifikowanie”:Doradztwo zawodowe,Poradnictwo psychologiczne,Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,5 miesięczne płatne staże zawodowe. Ponadto zapewniamy:Zwrot kosztów dojazdu,Catering,Bezpłatne materiały szkoleniowe,Ubezpieczenie szkoleniowe,Stypendium szkoleniowe,Stypendium stażowe. Kontakt: Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 741 75 01www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.ULOTKA

Czytaj więcej...

24

07

2020

BUSINESSWOMUM - WARSZTATY DLA MAM

Czytaj więcej...

23

07

2020

Szkolenie dla rolników

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych: 1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich 2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego 3. Fundusz sołecki „Krok po kroku” 4. Przykłady dobrych praktyk.Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły od 22.07.2020 r. (także w trakcie szkolenia) do 18.09.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia prosimy przesyłać mailowo na adres g.dziedzic@cdr.gov.pl lub faxem na nr: 12-424-05-05. O terminie udostępnienia szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.Harmonogram zajęćKarta zgłoszenia

Czytaj więcej...

20

07

2020

OGRANICZ WIZYTY W URZĘDZIE

Ogranicz wizyty w urzędzie za pomocą Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

Czytaj więcej...

debata senior

17

07

2020

Informacja TVP o ''Debacie Senior''

Szanowni Państwo Z przyjemnością informuję Państwa, że od 19 lipca 2020 wraca na antenę TVP Info ,,Debata Senior". Zatem w każdą niedzielę, o godzinie 15.00 będą prowadzone rozmowy o sprawach Wam bliskich a ważnych dla milionów seniorów w Polsce, i nie tylko. Program poprowadzi redaktor Anna Grabowska, członek Rady do spraw Polityki Senioralnej II Kadencji 2020-2024.Zapraszam wszystkich seniorów i nie tylko, bo przecież każdy seniorem będzie i na pewno w gruncie rzeczy chce nim być - lepszej alternatywy życie nie daje.Im więcej osób program będzie oglądać, tym dłużej ma on szansę pozostać na ekranie. A to tylko 30 minut w tygodniu.W imieniu Pani redaktor serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Z poważaniem Jolanta SzmidtPełnomocnik Wójta Gminy Ujazd do spraw Polityki Senioralnej Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji 2020-2024.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

09

07

2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.  Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.   Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego; Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.   Gdzie szukać pomocy? Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej starostwa powiatowego.   Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. na terenie powiatu tomaszowskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1: obsługiwany przez adwokatów Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Poniedziałek: od godz. 13.00   do   17.00 Wtorek:                   od godz. 13.00   do   17.00 Środa:                     od godz.   9.00   do   13.00 Czwartek:                od godz.   9.00   do   13.00 Piątek:                      od godz.   9.00   do   13.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2: obsługiwany przez radców prawnych Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Punkt Nr 2 do odwołania będzie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, jednakże docelowo będzie mieścił się w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24 w Tomaszowie Mazowieckim.   Poniedziałek:           od godz.  9.00      do 13.00 Wtorek:                   od godz.  9.00       do     13.00 Środa:                     od godz.  13.00     do     17.00 Czwartek:                od godz.  13.00     do     17.00 Piątek:                       od godz.  13.00     do     17.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3: punkt obsługiwany przez adwokatów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5 Poniedziałek:           od godz. 11.30     do     15.30 Środa:                     od godz. 11.30     do     15.30 Piątek:                      od godz. 11.30     do     15.30     Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 Wtorek:        od godz. 11.30      do     15.30 Czwartek:     od godz. 11.30      do     15.30 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 4 – punkt obsługiwany przez radców prawnych Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia, ul. Tomaszowska 9   Poniedziałek:           od godz. 14.00                   do     18.00 Wtorek:                   od godz.  14.00                  do     18.00 Środa:                     od godz.  14.00                  do     18.00 Czwartek:                od godz.    8.00                  do     12.00 Piątek:                      od godz.   13.00                 do     17.00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 - obsługuje Fundacja „Obudźmy nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej, ul. Bogusławskiego 1 Poniedziałek:  od godz.  10.00                 do      14.00 Wtorek:           od godz.  10.00                do      14.00 Środa:             od godz.  10.00                do      14.00 Czwartek:       od godz.  10.00                 do      14.00 Piątek:            od godz.  10.00                do      14.00

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje

01

07

2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków elektronicznych na nowy okres świadczeniowy 2020/2021, dotyczących następujących rodzajów świadczeń: Świadczenie „dobry start” (300+) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków będą udzielane telefonicznie (nr tel. 44 710 01 26 lub 44 710 18 63). UWAGA!!! Wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) w w/w okresie nie składa się!!!!!  (prawo do świadczeń wychowawczych jest przyznane do dnia 31 maja 2021 r.)

Czytaj więcej...

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

29

06

2020

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd) 1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium. 2. Stypendium przyznaje się na wniosek. 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Ujazd za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić: dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1, organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół. 4. Wniosek, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.   ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ (Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) 1. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które: uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd, godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwojui popularyzacji sportu na terenie gminy. 2. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać: związki lub kluby sportowe, jednostki oświatowe, inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu, Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem. 3. Wnioski składa się w ciągu dwóch miesięcy: W grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego Wnioski złożone do dnia 30 grudnia – w terminie do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter