Aktualności

grafika konkursu biznes na plus

06

04

2021

START KONKURSU Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS

Czytaj więcej...

plakat z życzeniami świąt wielkanocnych od Wójta Gminy Ujazd i Przewodniczącego Rady Gminy

02

04

2021

WESOŁYCH ŚWIĄT

Kochani, w tych wyjątkowych, dziwnych czasach życzymy Wam Wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły ulgę, nadzieję oraz wzajemną życzliwości. Niech symbolika tych świąt da nam siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych radosnym, wiosennym nastrojem budzącego się życia pełnych miłości, rodzinnego ciepła oraz spokoju.

Czytaj więcej...

29

03

2021

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla przedsiębiorców „ Sposób na Sukces”

Informacje o konkursie 

Czytaj więcej...

25

03

2021

Film promocyjny dla projektu ''Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów''

W związku z zakończeniem projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów gm. Ujazd udostępniamy film promocyjny zrealizowany w ramach projektu.

Czytaj więcej...

25

03

2021

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

 Informacja o Wynikach KonkursuNa Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe  W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów, na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe została wybrana Pani Renata ANDRZEJEWSKA - JÓŹWIK, zam. Tomaszów Mazowiecki.Uzasadnienie dokonanego wyboru:Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentowała swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe oraz właściwie przedstawiła swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.    Ujazd, dnia 22 marca 2021 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE w wersji PDF do pobrania

Czytaj więcej...

plakat 31 marca upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

19

03

2021

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.  Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html  

Czytaj więcej...

ludzik z dymkiem

10

03

2021

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokProjekt Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokFORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Czytaj więcej...

plakat a4 bezpłatne webinarium załóż firmę z dotacją

09

03

2021

Bezpłatne webinarium pn. "Załóż firmę z dotacją - Fundusze Europejskie na start"

Plakat w formie PDF do pobraniaProgram w formie PDF do pobrania

Czytaj więcej...

08

03

2021

I otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 r.Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 04 marca 2021 roku dotyczące otwartego konkursu ofertUchwała Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rokWzór oferty realizacji zadania publicznegoWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Czytaj więcej...

16

03

2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych. Spisem objęte są:• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Metody zbierania danychPo raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie. Metoda obowiązkowa:• samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.Metody uzupełniające:• wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,• wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym. Zakres zbieranych danych:• charakterystyka demograficzna osób,• aktywność ekonomiczna osób,• poziom wykształcenia,• niepełnosprawność,• migracje wewnętrzne i zagraniczne,• charakterystyka etniczno-kulturowa,• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego. Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter