25.03.2021

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

 

Informacja o Wynikach Konkursu

Na Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe

 

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów, na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe została wybrana Pani Renata ANDRZEJEWSKA - JÓŹWIK, zam. Tomaszów Mazowiecki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentowała swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe oraz właściwie przedstawiła swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.

 

 

Ujazd, dnia 22 marca 2021 r. 


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE w wersji PDF do pobrania

Wyszukiwarka